SARS-COV-2 REALY ANTIGEN RYCHLOTEST ZE SLIN sada 5 testů Zobrazit větší

SARS-COV-2 REALY ANTIGEN RYCHLOTEST ZE SLIN sada 5 testů

Na dotaz

Sada/balení 5 testů pro rychlý antigenní test pro kvalitativní stanovení antigenu COVID-19 ze vzorků slin. Sada obsahuje 20 testovacích kazet pro každý test zvlášť. Možné objednat pouze celé balení/sadu s 5 ks testů!

Více informací

204 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

SARS-COV-2 REALY ANTIGEN RYCHLOTEST ZE SLIN sada 5 testů

 HANGHZOU REALY TECH RYCHLOTEST ZE SLIN. Okamžitý a spolehlivý test.Rychlý test na antigen – test ze slin je in vitro diagnostický test pro kvalitativní detekci antigenů přítomných v lidských slinách, a to za použití rychlé imunochromatografické metody. Identifikace je založena na detekci monoklonálních protilátek specifických pro antigen nového.

Tento test má schválenu vyjímku pro sebetestování MZ ČR. Tyto testy mají CE certifikaci, splňují 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky i evropské směrnice 98/79/EHS. Certifikováno v Nizozemí. Garantovaná přesnost výsledku 94 % (při dodržení pokynů v návodu!). Výhody:

 
  • Délka testování: 10 minut

  • Citlivost: 93,94 %

  • Specificita: > 99 % Princip Antigenní rychlotestovací zařízení (přes sliny) je imunoChromatografický membránový test, který využívá vysoce citlivé monoklonální protilátky proti viru.Testovací proužek se skládá ze tří částí, konkrétně ze vzorkové podložky, reagenční podložky a reakční membrány. Reagenční membrána obsahuje koloidní Zlato konjugované s monoklonálními protilátkami proti novému viru;

reakční membrána obsahuje sekundární protilátky proti novému viru a polyklonální protilátky myšího globulinu, které jsou předem imobilizované na membráně.Když je testovací zařízení vloženo do vzorku slin, konjugáty vysušené v reagenční vložce se rozpustí a migrují spolu se vzorkem. Pokud je ve vzorku přítomen, komplex vytvořený mezi konjugátem protilátek proti novému viru a Virům bude zachycen specifickým monoklonální proti novému viru, kterým je potažena oblast T.Bez ohledu na to, zda vzorek obsahuje virus nebo ne, roztok pokračuje v migraci a setkává se s dalším činidlem (protilátka proti myšího IgG), které se váže na zbývající konjugáty, čímž vytváří červenou čáru v oblasti C. Použití Odběr vzorků:Vzorek orální tekutiny by se měl odebírat pomocí odběrových nástrojů dodaných se soupravou. Postupujte podle podrobných pokynů na použití uvedených níže. Při tomto testu by se neměly používat žádné další odběrové nástroje. Může se použít perorální tekutina shromážděna kdykoliv během dne.Příprava vzorků:Když jsou sliny odebrány, postupujte podle pokynů pro přípravu vzorku s pufrem dodaným se soupravou.Odběr vzorků:Vzorek orální tekutiny by se měl odebírat pomocí odběrových nástrojů dodaných se soupravou. Postupujte podle podrobných pokynů na použití uvedených níže. Při tomto testu by se neměly používat žádné další odběrové nástroje. Může se použít perorální tekutina shromážděna kdykoliv během dne.Příprava vzorků:Když jsou sliny odebrány, postupujte podle pokynů pro přípravu vzorku s pufrem dodaným se soupravou.Interpretace výsledkuPOZITIVNÍ: Objeví se dvě červené čáry. Jedna červená čára se objeví v kontrolní oblasti (C) a jedna červená čára v testovací oblasti (T). Odstín barvy se může lišit, ale test by měl být považován za pozitivní vždy, když je přítomna i jen slabá čára.NEGATIVNÍ: V kontrolní oblasti (C) se objeví pouze jedna červená čára a v testovací oblasti (T) žádná. Negativní výsledek naznačuje, že ve vzorku nejsou žádné částice nového viru nebo počet virových částic je pod detekovatelným rozsahem.NENÍ PLATNÉ: V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádná červená čára. Test je neplatný, i když je v testovací oblasti (T) čára. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní oblasti. Zkontrolujte postup testu a opakujte test s novým testovacím zařízením. Pokud problém přetrvává, ihned přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.Jen diagnostické použití in vitro.• Nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby.

• Před otevřením před použitím zkontrolujte, zda není poškozeno fóliový sáček obsahující testovací zařízení.

• Proveďte test při pokojové teplotě 15 až 30 °C.

• Při zavěšování vzorků noste rukavice, nedotýkejte se membrány činidla a okénka vzorky.

• Všechny vzorky a použité příslušenství by měly být považovány za infekční a likvidovány v souladu s místními předpisy.

• Nepoužívejte krvavé vzorky.

 Skladování a stabilita: Souprava může být skladována při pokojové teplotě nebo v chladu (2 - 30 °C). NEZMRAZUJTE. Testovací sady jsou stabilní a tedy použitelné do data expirace vytištěného na zapečetěném sáčku.Nepoužívejte po uplynutí data expirace.Testy musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. Po otevření zataveného sáčku s testem použijte do 30-ti minut. Při delším vystavení vzdušné vlhkosti mohou být výsledky testu chybné. S testem, pipetou a ostatními součástmi je třeba zacházet jako s potencionálně nebezpečným odpadem.

 Obsah balení:

 
  • 5x antigení rychlotest Singclean (metoda koloidního zlata) zatavené se sáčky proti vlhkosti

  • 5x Sterile Swabs - Sterilní výtěry

  • 5x Extrakčních trubiček a kapátka

  • 5x lahvička 2 ml reakčního roztoku pufru (buffer)

Recenze

Napsat recenzi

SARS-COV-2 REALY ANTIGEN RYCHLOTEST ZE SLIN sada 5 testů

SARS-COV-2 REALY ANTIGEN RYCHLOTEST ZE SLIN sada 5 testů

Sada/balení 5 testů pro rychlý antigenní test pro kvalitativní stanovení antigenu COVID-19 ze vzorků slin. Sada obsahuje 20 testovacích kazet pro každý test zvlášť. Možné objednat pouze celé balení/sadu s 5 ks testů!

Comments (
)